Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość rurociągów paliw
Pozycja grupowania:
Rodzaj projektów inwestycyjnych
Jednostka
miary
Projekty inwestycyjne w trakcie budowy
Projekty mające na celu wycofanie instalacji z eksploatacji