Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas przepracowany
Pozycja grupowania:
Rodzaje przepracowanych i nieprzepracowanych dniówek - G-09.6
Jednostka
miary
Dniówki nieprzepracowane
Dniówki nadliczbowe przepracowane w soboty, niedzielę i święta (S+N)
Dniówki nadliczbowe przepracowane od poniedziałku do piątku
Dniówki przepracowane przy wydobyciu węgla przez pracowników grupy przemysłowej od poniedziałku do piątku
Dniówki przepracowane przy wydobyciu węgla przez pracowników grupy przemysłowej ogółem
Dniówki przepracowane przy wydobyciu węgla przez pracowników na stanowiskach robotniczych grupy przemysł. wydobywczych
Dniówki przepracowane przy wydobyciu węgla przez pracowników na stanowiskach robotniczych dołowych
Dniówki przepracowane ogółem