Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Wskaźniki wydajności - G-09.6
Jednostka
miary
Wydajność Na 1 zatrudnionego
Wydajność W węglu handlowym na pracownikodniówkę pracowników grupy przemysłowej poniedziałek-piątek
Wydajność W węglu handlowym na pracownikodniówkę pracowników grupy przemysłowej
Wydajność W urobku węglowym na robotnikodniówkę robotników na stanowiskach wydobywczych
Wydajność W urobku węglowym na robotnikodniówkę robotników dołowych