Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas nieprzepracowany przez pracowników uczestniczących w strajku
Pozycja grupowania:
w tym pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych
Jednostka
miary
na stanowiskach robotniczych i pokrewnych