Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość sprzedaży reprezentanta (wyrobu)
Pozycja grupowania:
Wartość reprezentanta wyrobu
Jednostka
miary
wartość w cenach producenta (bez VAT)
wartość w cenach bazowych (bez VAT i akcyzy)
wartość w cenach producenta na kraj (bez VAT)
wartość w cenach bazowych na kraj (bez VAT i akcyzy)