Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena roboty budowlano-montażowej
Pozycja grupowania:
cena/wartość roboty
Jednostka
miary
cena sprzedazy reprezentanta (roboty) bez VAT
wartość sprzedaży reprezentanta (roboty) bez VAT