Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Bezrobotni wybrane grupy
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Bezrobotni ogółem i z prawem do zasiłku
Jednostka
miary
BezrobotniOgółemOgółem
BezrobotniOgółemZ prawem do zasiłku
BezrobotniKobietyOgółem
BezrobotniKobietyZ prawem do zasiłku
poprzednio pracującyOgółemOgółem
poprzednio pracującyOgółemZ prawem do zasiłku
poprzednio pracującyKobietyOgółem
poprzednio pracującyKobietyZ prawem do zasiłku
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracyOgółemOgółem
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracyOgółemZ prawem do zasiłku
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracyKobietyOgółem
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracyKobietyZ prawem do zasiłku
dotychczas niepracująceOgółemOgółem
dotychczas niepracująceOgółemZ prawem do zasiłku
dotychczas niepracująceKobietyOgółem
dotychczas niepracująceKobietyZ prawem do zasiłku