Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokal)
Pozycja grupowania:
Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Jednostka
miary
Siedziba gospodarstwa rolnego
Siedziba użytkownika gospodarstwa rolnego