Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Najczęściej występująca cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych
Pozycja grupowania:
Jakość wybranych użytków rolnych
Jednostka
miary
łąki trwałe klasy V, VI
łąki trwałe klasy I, II, III, IV
gruty orne klasy V, VI
grunty orne klasy IIIb, IV
grunty orne klasy I, II, IIIa