Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w handlu (bez VAT)
Pozycja grupowania:
Miesiąc
Jednostka
miary
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń