Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania strajku
Pozycja grupowania:
mniej niż 24 godziny
Jednostka
miary
Mniej niż 24 godziny