Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania strajku
Pozycja grupowania:
1 dzień i więcej
Jednostka
miary
Dzień i więcej