Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków żeglugą śródlądową
Pozycja grupowania:
Rodzaje taboru barkowego
Jednostka
miary
Barki do pchania
Barki z własnym napędem
Barki do holowania