Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Tabor żeglugi śródlądowej z własnym napędem
Pozycja grupowania:
Rodzaje taboru barkowego
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru (tabor własny)
Jednostka
miary
Statki pasażerskieBarki do pchaniaTabor własny
Statki pasażerskieBarki z własnym napędemTabor własny
Statki pasażerskieBarki do holowaniaTabor własny
PchaczeBarki do pchaniaTabor własny
PchaczeBarki z własnym napędemTabor własny
PchaczeBarki do holowaniaTabor własny
HolownikiBarki do pchaniaTabor własny
HolownikiBarki z własnym napędemTabor własny
HolownikiBarki do holowaniaTabor własny