Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejsy statków pasażerskich żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Kierunek transportu
Jednostka
miary
Transport krajowy
Transport międzynarodowy