Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tranzyt rurociągami paliw
Pozycja grupowania:
Infrastruktura przesyłowa paliw
Jednostka
miary
Rurociągi paliw, odcinek Ostrów Wielkopolski - Wrocław
Rurociągi paliw, odcinek Płock - Ostrów Wielkopolski
Rurociągi paliw, odcinek Mościska - Emilianów
Rurociągi paliw, odcinek Płock - Mościska
Rurociągi paliw, odcinek Nowa Wieś Wielka - Rejowiec
Rurociągi paliw, odcinek Płock - Nowa Wieś Wielka
Rurociągi paliw, odcinek Koluszki- Boronów
Rurociągi paliw, odcinek Płock - Koluszki
Rurociągi paliw