Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż paliw na rynku krajowym
Pozycja grupowania:
Rodzaj odbiorcy
Pozycja grupowania:
Rodzaj paliw (dz. 6)
Jednostka
miary
Określeni odbiorcy końcowi na stacjach paliwBenzyny silnikowe
Określeni odbiorcy końcowi na stacjach paliwOleje napędowe do silników szybkoobrotowych
Określeni odbiorcy końcowi na stacjach paliwLPG gaz ciekły
Określeni odbiorcy końcowi na stacjach paliwCNG sprężony gaz ziemny
Określeni odbiorcy końcowi na stacjach paliwLNG ciekły gaz ziemny