Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Działalność B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Obszar zastosowania biotechnologii
Lista dopuszczalnych wartości
Inne
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Niespecyficzne zastosowania
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Bioinformatyka
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Przetwarzanie przemysłowe
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Środowisko
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Ochrona zdrowia zwierząt
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Ochrona zdrowia ludzi bez wykorzystania technologii rDNA
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
Ochrona zdrowia ludzi z wykorzystaniem technologii rDNA
 • B+R
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna