Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Współpraca badawcza w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Sektory
Lista dopuszczalnych wartości
Przedsiębiorstwa
 • Ochrona zdrowia ludzi
 • Ochrona zdrowia zwierząt
 • Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
 • Środowisko
 • Przetwarzanie przemysłowe
 • Bioinformatyka
 • Niespecyficzne zastosowania
Sektor rządowy i samorządowy
 • Ochrona zdrowia ludzi
 • Ochrona zdrowia zwierząt
 • Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
 • Środowisko
 • Przetwarzanie przemysłowe
 • Bioinformatyka
 • Niespecyficzne zastosowania
szkoły wyższe
 • Ochrona zdrowia ludzi
 • Ochrona zdrowia zwierząt
 • Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
 • Środowisko
 • Przetwarzanie przemysłowe
 • Bioinformatyka
 • Niespecyficzne zastosowania
Prywatne instytucje niedochodowe
 • Ochrona zdrowia ludzi
 • Ochrona zdrowia zwierząt
 • Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
 • Środowisko
 • Przetwarzanie przemysłowe
 • Bioinformatyka
 • Niespecyficzne zastosowania
Instytucje zagraniczne
 • Ochrona zdrowia ludzi
 • Ochrona zdrowia zwierząt
 • Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
 • Środowisko
 • Przetwarzanie przemysłowe
 • Bioinformatyka
 • Niespecyficzne zastosowania