Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Państwa firma tworzyła w danym roku konsorcjum dla zakupów inwestyji?
Pozycja grupowania:
tak/nie
Lista dopuszczalnych wartości
nie
  • tak
  • nie
tak
  • tak
  • nie