Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy przedsiębiorstwo uczestniczy w windykacji należności?
Pozycja grupowania:
TAK/NIE
nie
tak