Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ogrzewanie
Pozycja grupowania:
Urządzenia do ogrzewania
Lista dopuszczalnych wartości
Urządzenie dodatkowe używane rzadko
  • nie
  • tak
Urządzenie dodatkowe używane często
  • nie
  • tak
Urządzenie podstawowe
  • nie
  • tak