Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykorzystywane przez przedsiębiorstwo kanały pozyskiwania klientów
Pozycja grupowania:
Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwo
oczekiwanie na klienta w placówce handlowo-usługowej
sprzedaż osobista
droga pocztowa
droga telefoniczna
SMS, WAP, MMS
Internet
media (prasa, TV, radio)
ulotki
inne