Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kolektor słoneczny
Pozycja grupowania:
Kod typu kolektora
Kod typu kolektora