Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pompa ciepła
Pozycja grupowania:
Kod rodzaju źródła ciepła
Kod rodzaju źródła ciepła