Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pompa ciepła
Pozycja grupowania:
kod rodzaju pompy ciepła
Kod rodzaju/typu pompy ciepła