Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
Pozycja grupowania:
Klasa efektywności energetycznej
Pozycja grupowania:
liczba porządkowa
Klasa efektywności energetycznej1
Klasa efektywności energetycznej2