Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    1. Czy gospodarstwo prowadzi produkcyjną działalność rolniczą?, 2. Czy gospodarstwo posiada odrębną instalację elektryczną i odrębny licznik energii elektrycznej dla działalności rolniczej?
Pozycja grupowania:
Produkcyjna działalność rolnicza
Lista dopuszczalnych wartości
Gospodarstwo prowadzące produkcyjną działalność rolniczą
  • tak
  • nie
Gospodarstwo posiadające odrębną instalację elektryczną i odrębny licznik energii elektrycznej dla działalności rolniczej
  • tak
  • nie