Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Polityka patentowa w jednostce
Pozycja grupowania:
Polityka jednostki dotycząca właśności intelektualnej
Posiadanie system zachęt dla pracowników dotyczącego tworzenia własności intelektualnej
Prowadzenie badań patentowych światowego stanu techniki, korzystanie z baz danych patentów, znaków towarowych lub innych baz danych praw własności