Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Charakterystyka szpitala
Pozycja grupowania:
Czy szpital posiada certyfikat
Lista dopuszczalnych wartości
akredytacji
  • tak
  • nie
jakości ISO
  • tak
  • nie