Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Paliwa i nośniki energii
Pozycja grupowania:
paliwa i nośniki energii
Lista dopuszczalnych wartości
Energia elektryczna
 • tak
 • nie
energia elektryczna z własnej produkcji
 • tak
 • nie
energia elektryczna z własnej produkcji, wyprodukowana ze źródeł odnawialnych
 • tak
 • nie
Ciepło z sieci
 • tak
 • nie
Ciepła woda z sieci
 • tak
 • nie
Gaz ziemny
 • tak
 • nie
Gaz ciekły (propan-butan)
 • tak
 • nie
Olej opałowy
 • tak
 • nie
Węgiel kamienny
 • tak
 • nie
Węgiel brunatny
 • tak
 • nie
Koks
 • tak
 • nie
Drewno opałowe
 • tak
 • nie
Inne rodzaje biomasy
 • tak
 • nie
Energia słoneczna
 • tak
 • nie
Pompa ciepła
 • tak
 • nie