Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, podjął/podjęła Pan/Pani niżej wymienione starania, aby znaleźć pracę?
Pozycja grupowania:
Poszukiwanie przez PUP/prywatne biuro pośrednictwa pracy/ogłoszenia/bezpośrednio w zakładzie pracy...
Lista dopuszczalnych wartości
Poszukiwanie przez powiatowy urząd pracy
 • tak
 • nie
Poszukiwanie przez prywatne biuro pośrednictwa pracy
 • tak
 • nie
Zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia
 • tak
 • nie
Poszukiwanie bezpośrednio w zakładach pracy
 • tak
 • nie
Poszukiwanie poprzez krewnych, znajomych
 • tak
 • nie
Podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy - poszukiwanie ziemi, pomieszczeń, budynków, sprzętu
 • tak
 • nie
Podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy - starania o pozyskanie licencji, zezwoleń, środków finansowych
 • tak
 • nie
Przeglądanie ogłoszeń
 • tak
 • nie
Uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych
 • tak
 • nie
Oczekiwanie na wyniki zgłoszenia do pracy
 • tak
 • nie
Oczekiwanie na wyniki naboru do pracy w służbie cywilnej
 • tak
 • nie
Oczekiwanie na wiadomość z urzędu pracy
 • tak
 • nie