Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy nieposzukiwanie przez Pana/Panią pracy ma związek z tym, że odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad:
Pozycja grupowania:
Dostępność/jakość usług instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi osobami
Lista dopuszczalnych wartości
odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi nie są dostępne ze względu na lokalizację
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi nie są dostępne ze względów finansowych
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi nie oferują usług odpowiedniej jakości
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad innymi osobami nie są dostępne ze względu na lokalizację
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad innymi osobami nie są dostępne ze względów finansowych
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad innymi osobami nie oferują usług odpowiedniej jakości
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy