Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dostęp do ujęcia wody pitnej
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • tak
  • nie