Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Droga dojazdowa do gruntu
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • Służebność
  • Nieutwardzona
  • Utwardzona