Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ocena lokalizacji szczegółowej gruntu
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • Mało korzystna
  • Przeciętna
  • Korzystna