Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj zabudowy
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • Bliźniacza
  • Szeregowa
  • Wolnostojąca
  • Wielorodzinna niska
  • Wielorodzinna wysoka
  • Wielorodzinna średnia