Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Status nieruchomości
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • Kupiony
  • Sprzedany
  • W ofercie sprzedaży