Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeznaczenie gruntu
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • Budownictwo jednorodzinne
  • Budownictwo wielorodzinne
  • Budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne
  • Dominacja funkcji mieszkaniowej