Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Prawo do nieruchomości mieszkaniowej
Pozycja grupowania:
Lokale, domy
Lista dopuszczalnych wartości
Lokal mieszkalny
  • Własność
  • Prawo do budynku jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Dom jednorodzinny
  • Własność
  • Prawo do budynku jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu