Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ograniczone prawa rzeczowe i inne obciążenia gruntu
Pozycja grupowania:
Domy, grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Dom jednorodzinny
  • tak
  • nie
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • tak
  • nie