Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku korzystał(a) Pan/Pani z:


Brak rozwinięcia wymiarów