Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, jak Pan/ Pani ocenia poziom zaspokojenia potrzeb swojego gospodarstwa domowego dotyczących: .... ?
Pozycja grupowania:
poziom zaspokojenia potrzeb bytowych gospodarstwa
Lista dopuszczalnych wartości
wyżywienia
 • dobrze
 • raczej dobrze
 • przeciętnie, ani dobrze, ani źle
 • raczej źle
 • źle
 • nie dotyczy, brak takiej potrzeby
odzieży i obuwia
 • dobrze
 • raczej dobrze
 • przeciętnie, ani dobrze, ani źle
 • raczej źle
 • źle
 • nie dotyczy, brak takiej potrzeby
ochrony zdrowia (wizyty u lekarzy, leki, zabiegi, badania itp.)
 • dobrze
 • raczej dobrze
 • przeciętnie, ani dobrze, ani źle
 • raczej źle
 • źle
 • nie dotyczy, brak takiej potrzeby
uiszczania w terminie opłat mieszkaniowych (czynsz, koszty wynajmu, stałe opłaty, w tym gaz i elektryczność itp.)
 • dobrze
 • raczej dobrze
 • przeciętnie, ani dobrze, ani źle
 • raczej źle
 • źle
 • nie dotyczy, brak takiej potrzeby
wyposażenia mieszkania w meble i dobra trwałego użytkowania
 • dobrze
 • raczej dobrze
 • przeciętnie, ani dobrze, ani źle
 • raczej źle
 • źle
 • nie dotyczy, brak takiej potrzeby
kultury (zakup biletów do kin, teatrów, na koncerty, czasopism, książek - bez podręczników szkolnych itp.)
 • dobrze
 • raczej dobrze
 • przeciętnie, ani dobrze, ani źle
 • raczej źle
 • źle
 • nie dotyczy, brak takiej potrzeby
edukacji i kształcenia dzieci i dorosłych (w tym zakup podręczników, kursy, szkolenia)
 • dobrze
 • raczej dobrze
 • przeciętnie, ani dobrze, ani źle
 • raczej źle
 • źle
 • nie dotyczy, brak takiej potrzeby
turystyki i wypoczynku poza miejscem zamieszkiwania (urlop, wakacje, ferie itp.)
 • dobrze
 • raczej dobrze
 • przeciętnie, ani dobrze, ani źle
 • raczej źle
 • źle
 • nie dotyczy, brak takiej potrzeby