Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Jaki był Pana/Pani status na rynku pracy w kolejnych miesiącach ubiegłego roku?
Pozycja grupowania:
miesiąc
Lista dopuszczalnych wartości
Styczeń
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Luty
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Marzec
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Kwiecień
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Maj
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Czerwiec
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Lipiec
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Sierpień
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Wrzesień
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Październik
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Listopad
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
Grudzień
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Bezrobotny
 • Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów