Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Winda
Pozycja grupowania:
Lokale
Lista dopuszczalnych wartości
Lokal mieszkalny
  • tak
  • nie