Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ocena położenia mieszkania w budynku
Pozycja grupowania:
Lokale
Lista dopuszczalnych wartości
Lokal mieszkalny
  • Mało korzystna
  • Przeciętna
  • Korzystna