Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Standard wykończenia
Pozycja grupowania:
Lokale
Lista dopuszczalnych wartości
Lokal mieszkalny
  • Podstawowy/deweloperski
  • Pod klucz