Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Technologia wznoszenia budynków
Pozycja grupowania:
Gminy
Lista dopuszczalnych wartości
Gmina
  • tradycyjna udoskonalona
  • wielkopłytowa
  • wielkoblokowa
  • monolityczna
  • Technologia konstrukcji drewnianych
  • inna