Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan/Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń krajowych?
Pozycja grupowania:
świadczenia emerytalno-rentowe
Lista dopuszczalnych wartości
Emerytura
 • nie
 • tak
Renta strukturalna rolników indywidualnych
 • nie
 • tak
Odprawa z pracy wypłacana osobom przechodzącym na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • nie
 • tak
Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa lub świadczenie rehabilitacyjne
 • nie
 • tak
Renta rodzinna
 • nie
 • tak
Renta socjalna
 • nie
 • tak
Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych
 • nie
 • tak
Dodatki otrzymywane z byłego zakładu pracy przez emerytów, rencistów lub wdowy/wdowców
 • nie
 • tak