Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan/Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń zagranicznych?
Pozycja grupowania:
emerytura i renty zagraniczne
Lista dopuszczalnych wartości
Emerytura zagraniczna
  • tak
  • nie
Renta z tytułu niezdolności do pracy zagraniczna
  • tak
  • nie
Renta rodzinna zagraniczna
  • tak
  • nie